Top.Mail.Ru
Don't have an ICQ yet? Download

内涵段子

122 members

群友们不得互相打听个人信息——为了大家的安全。另:这个群以发内涵段子为主,其它讨论请进世界民主联盟、美国群等:https://icq.com/chat/AoLCsdQDyJNUJsv5GAw https://icq.com/chat/AqG

View Open in web