You do not have an ICQ installed? Download

Anna Pelova

@199003486

Усещането за близост... Когато вървиш из някой голям град, разминаваш се с хора... случайно се сблъскваш с някой.... Винаги скрити зад метал и стъкло, толкова много ни липсва близост, че се сблъскваме помежду си само и само да почувстваме нещо....

Send message Open in web